Nowości:

NV16Cpt1 CO2 - bezprzewodowa czujka do monitoringu stężenia dwutlenku węgla CO2 .Dane pomiarowe są wysyłane za pośrednictwem sieci WIFI na stronę www.thingspeak.com (historia pomiarów,wykresy) lub na dowolny serwer użytkownika. Mail przy przekroczeniu alarmowego poziomu CO2.Podświetlany wyświetlacz.Wyjście załączajace przekaźnik przy ustalonym poziomie CO2 (opcja).

NV16Cp1 - Zewnętrzna czujka zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 .Mierzone dane przekazywane za pośrednictwem sieci WIFI ,LAN(opcja) lub GSM (opcja) na dowolny serwer www.Duży wyświetlacz LED (NV16Cp2) .Kondycjonowanie powietrza wlotowego.

NV16Cp - bezprzewodowa czujka nv16Cp zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 przeznaczona do pracy samodzielnej lub z bazą NV15XX_NET .Przekazuje mierzone dane za pośrednictwem sieci WIFI na stronę www.thingspeak.com (historia pomiarów,wykresy).

NV16C - bezprzewodowa czujka nv16C temperatury,wilgotności przeznaczona do pracy samodzielnej lub z bazą NV15XX_NET .Przekazuje mierzone dane za pośrednictwem sieci WIFI na stronę www.thingspeak.com (historia pomiarów,wykresy).

NV15HSDnet - monitoring temperatury,wilgotności ,alarm z wbudowanym telefonem przemysłowym oraz z modułem LAN (lub WiFi) z funkcją miniserwera. Współpraca z czujkami bezprzewodowymi WiFi nv16C .Wbudowana ładowarka akumulatorów żelowych (Li-ion opcja)

NV14DS - miniserwer przesyłający pozycję auta na bezpłatną stronę www.spysat.pl (widok online kilku aut na mapie google ,historia,punkty postojów) . Dane wysyłane z modułów NV14/NV12B sms-ami są odbierane przez NV14DS i retransmitowane przez sieć WiFi na stronę www.spysat.pl.Zalety: Transmisja sms-em zużywa mniej mocy niż transmisja GPRS oraz działa przy słabym sygnale GSM , przy którym praca GPRS nie jest już możliwa.

Kategorie produktów:
Monitoring pyłu PM10 PM2,5 Pomiar zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 .Dane i historia pomiarów dostępne przez Internet.
Monitoring GPS Lokalizacja pojazdów ,monitoring ruchu pojazdów w oparciu o system GPS
Powiadomienie/sterowanie Przekazywanie informacji o stanie nadzorowanych obiektów lub urządzeń za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej oraz bezprzewodowe sterowanie urządzeniami za pomocą telefonu
Monitoring temperatury/wilgotności Monitoring temperatury/wilgotności przez sieć GSM/Internet.Przekazywanie informacji o stanie nadzorowanych obiektów lub urządzeń za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub LAN oraz sterowanie urządzeniami za pomocą telefonu /przez stronę www
Restartery Bezprzewodowe resetowanie komputerów ,serwerów, routerów ,sterowanie bram garażowych itp.
Porównanie modułów Skrótowe porównanie różnic pomiedzy modułami.
© 2018 Vidiaq www.vidiaq.com.pl