Nowości:

NV15Cp - bezprzewodowa czujka NV15Cp zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 przeznaczona do pracy samodzielnej lub z bazą NV15XX_NET .Przekazuje mierzone dane za pośrednictwem sieci WIFI na stronę www.thingspeak.com (historia pomiarów,wykresy).

NV15C - bezprzewodowa czujka NV15C temperatury,wilgotności przeznaczona do pracy samodzielnej lub z bazą NV15XX_NET .Przekazuje mierzone dane za pośrednictwem sieci WIFI na stronę www.thingspeak.com (historia pomiarów,wykresy).

NV15HSDnet - monitoring temperatury,wilgotności ,alarm z wbudowanym telefonem przemysłowym oraz z modułem LAN (lub WiFi) z funkcją miniserwera. Współpraca z czujkami bezprzewodowymi WiFi NV15C .Wbudowana ładowarka akumulatorów żelowych (Li-ion opcja)

NV14DS - miniserwer przesyłający pozycję auta na bezpłatną stronę www.spysat.pl (widok online kilku aut na mapie google ,historia,punkty postojów) . Dane wysyłane z modułów NV14/NV12B sms-ami są odbierane przez NV14DS i retransmitowane przez sieć WiFi na stronę www.spysat.pl.Zalety: Transmisja sms-em zużywa mniej mocy niż transmisja GPRS oraz działa przy słabym sygnale GSM , przy którym praca GPRS nie jest już możliwa.

Kategorie produktów:
Monitoring pyłu PM10 PM2,5 Pomiar zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 .Dane i historia pomiarów dostępne przez Internet.
Monitoring GPS Lokalizacja pojazdów ,monitoring ruchu pojazdów w oparciu o system GPS
Powiadomienie/sterowanie Przekazywanie informacji o stanie nadzorowanych obiektów lub urządzeń za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej oraz bezprzewodowe sterowanie urządzeniami za pomocą telefonu
Monitoring temperatury/wilgotności Monitoring temperatury/wilgotności przez sieć GSM/Internet.Przekazywanie informacji o stanie nadzorowanych obiektów lub urządzeń za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej lub LAN oraz sterowanie urządzeniami za pomocą telefonu /przez stronę www
Restartery Bezprzewodowe resetowanie komputerów ,serwerów, routerów ,sterowanie bram garażowych itp.
Porównanie modułów Skrótowe porównanie różnic pomiedzy modułami.
© 2016 Vidiaq www.vidiaq.com.pl